Τα παλιότερα χρόνια, πριν την έλευση του αυτοκινήτου, τα μονοπάτια ένωναν προορισμούς, ήταν η οδός για το αντάμωμα ανθρώπων. Όσο πιο σύντομο και καλό ήταν το μονοπάτι, τόσο πιο χρήσιμο ήταν. Τα μονοπάτια αυτά, αρχαία ή νεώτερα, κουβαλούν ιστορικές μνήμες. Κάποιες φορές είναι και τμήμα μύθων. Σήμερα τα μονοπάτια τα χρησιμοποιούν κυρίως οι πεζοπόροι – περιηγητές. Για αυτούς, το μονοπάτι αξιολογείται ως “καλύτερο” όχι από το πόσο σύντομο είναι, αλλά από τον πλούτο του σε ιστορικά και περιβαλλοντικά στοιχεία. Όπως το ταξίδι του Οδυσσέα, έτσι και τα μονοπάτια σήμερα αποτελούν ένα ταξίδι στο χρόνο, στο παρελθόν αλλά και στο μέλλον, το οποίο όσο πιο πλούσιο είναι σε κάθε του βήμα, τόσο πιο ευχαριστημένοι και γεμάτοι εμπειρίες φτάνουμε στον προορισμό μας. Τον Οκτώβριο του 2015 επισκεφθήκαμε την Ιθάκη με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας ανάπτυξης δικτύου πεζοπορικών διαδρομών. Η Ιθάκη είναι ένα πολύ ιδιαίτερο νησί, με πλούσια ιστορία, παγκοσμίως διάσημη μυθολογία και τοπία που εντυπωσιάζουν με την αντίθεση των χρωμάτων τους και την ποικιλομορφία. Τα μονοπάτια που είδαμε είναι πολλά, και σε κάθε περίπτωση επαρκούν για να δημιουργηθεί ένα ικανό δίκτυο, που σε συνδυασμό με σωστή προβολή, θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης για μεγάλο αριθμό πεζοπόρων.