Όπως αναφέρθηκε και στις τελευταίες αναρτήσεις, η σήμανση που χρησιμοποιούμε στα πεζοπορικά δίκτυα δικής μας επιμέλειας, μπορεί να χωριστεί στις παρακάτω κατηγορίες.

Σήμανση κατεύθυνσης με χρώμα


Η σήμανση κατεύθυνσης με χρώμα γίνεται με την εφαρμογή χρώματος σε κατάλληλες επιφάνειες εντός της διαδρομής και ακολουθεί συγκεκριμένη τυπολογία. Σκοπός είναι να καθοδηγεί με σαφήνεια τον πεζοπόρο, και να του δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του.

Πινακίδες κατεύθυνσης μονοπατιών

Οι πινακίδες κατεύθυνσης των μονοπατιών τοποθετούνται σε κύριες διασταυρώσεις και περιέχουν πληροφορίες για τον προορισμό, τον χρόνο και την απόσταση. 

Πινακίδες εισαγωγής μονοπατιών

Η σήμανση μονοπατιών με πινακίδες εισαγωγής είναι πολύ σημαντική για όλα τα μονοπάτια. Ορίζει με ξεκάθαρο τρόπο τα σημεία εκκίνησης της διαδρομής. Οι πινακίδες αυτές περιέχουν τον τίτλο της διαδρομής, τον χάρτη της, τα χαρακτηριστικά της, και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Κεντρικές πινακίδες μονοπατιών

Η σήμανση μονοπατιών με κεντρικές πινακίδες αποτελείται από μεγάλου μεγέθους χάρτες, που απεικονίζουν το σύνολο της περιοχής και των πεζοπορικών διαδρομών. Αναφέρουν όλες τις χρήσιμες πληροφορίες των διαδρομών και τις περιγραφές τους, ώστε να μπορεί κανείς να διαλέξει την διαδρομή που του ταιριάζει. Τοποθετούνται στα κεντρικότερα σημεία της περιοχής.