Αναζήτηση του “χαμένου” μονοπατιού που πηγαίνει από το Λαζαρέτο στην “Πύλη των Ευγενών”, που είναι η ψηλότερη υψομετρικά πύλη στο δυτικό τείχος της πόλης της Μονεμβασιάς. Μας ζητήθηκε να βρούμε το μονοπάτι και να κάνουμε μια μελέτη ανάδειξής του. Σε συνεννόηση με την Εφορία Βυζαντινών αρχαιοτήτων Σπάρτης, και τη βοήθεια του Θοδωρή, υπαλλήλου της εφορίας, βρήκαμε το μονοπάτι, το καταγράψαμε, και μέσα στις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιήσουμε και τη μελέτη ανάδειξής του. Το μονοπάτι αυτό είναι σημαντικό καθαριστεί και να σηματοδοτηθεί, διότι  θα επιτρέπει στους πεζούς να αποφεύγουν τον παραλιακό δρόμο τις ημέρες όπου η κίνηση είναι αυξημένη.