Σήμανση μονοπατιών: Κατεύθυνση

Σήμανση μονοπατιών: Κατεύθυνση

Τί σημαίνει Σωστή Σήμανση μονοπατιών;
Η απάντηση είναι μία: “Αυτή την οποία ο πεζοπόρος κατανοεί εύκολα και ακολουθεί χωρίς αμφιβολία”.
 
Σε αυτό και σε επόμενα άρθρα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα της σήμανσης με παραδείγματα και εικόνες.
 
Εδώ, θα δούμε το πρώτο επίπεδο σήμανσης, την απλή σήμανση κατεύθυνσης, η οποία γίνεται με χρώμα ή μικρά ταμπελάκια και η μόνη πληροφορία της είναι η διεύθυνση της πορείας.

Τοποθέτηση σημάτων που δεν φαίνονται από αντίθετες κατευθύνσεις

 

Η σήμανση κατεύθυνσης έχει ως σκοπό να καθοδηγεί με σαφήνεια τον πεζοπόρο, και να του δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας του.
 
Ανεξάρτητα από το είδος των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν, ο τρόπος τοποθέτησης των σημάτων ακολουθεί κάποιους βασικούς κανόνες:
 
 1. Συχνότητα
  Πρέπει να τοποθετείται όσο συχνά χρειάζεται (για παράδειγμα σε μέρη όπου το μονοπάτι δεν είναι εμφανές πρέπει από το ένα σήμα να βλέπεις τουλάχιστον το επόμενο πολύ άνετα, ενώ σε μέρη όπου το μονοπάτι είναι εμφανές, και χωρίς διασταυρώσεις, το ένα σήμα μπορεί να απέχει από το άλλο το πολύ έως 250 μέτρα.
 2. Ορατότητα
  Πρέπει να τοποθετείται με τέτοιο τρόπο ώστε το σήμα της μίας κατεύθυνσης να μην είναι ορατό από όσους περπατάνε στην αντίθετη κατεύθυνση (όπου είναι εφικτό)
 3. Ύψος
  Η τοποθέτηση πρέπει να γίνεται στο ύψος των ματιών (όπου είναι εφικτό)
 4. Αντίθεση
  Τα σήμα να αποτελείται από δύο χρώματα, ένα ανοικτόχρωμο κι ένα σκουρόχρωμο, ώστε να υπάρχει πάντα αντίθεση ανεξάρτητα από το σημείο τοποθέτησης
 5. Σχήμα
  Το σχέδιο του βέλους (εάν υφίσταται) να είναι απλό και κατανοητό
 6. Σεβασμός
  Η εφαρμογή, ειδικά εάν πρόκειται για χρώμα, πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή και με σεβασμό στο περιβάλλον και στον πολιτισμό της περιοχής.

*Σημειώνουμε πως εξυπακούεται πως η σήμανση σε ένα μονοπάτι γίνεται αμφίδρομα, πάνω από όλα για λόγους ασφαλείας.

Από το ένα σήμα φαίνεται το επόμενο

Καλή πρακτική αποτελεί επίσης σε ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών, η σήμανση κατεύθυνσης να έχει μία μόνο επιλογή χρωμάτων (πχ. άσπρο – κόκκινο, άσπρο – μπλε ή άλλο), ώστε να μπορεί να την αναγνωρίζει ο πεζοπόρος σε όποιο μονοπάτι κι αν βρεθεί.

Προσεχτική εφαρμογή χρώματος

Η Paths of Greece έχει μεγάλη εμπειρία στη σήμανση κατεύθυνσης και χρησιμοποιεί ένα συγκεκριμένο σύστημα για τη σήμανση κατεύθυνσης το οποίο έχει ως εξής:

Οι δύο γραμμούλες σχεδιάζονται παράλληλα με το μονοπάτι ώστε να δίνουν την πληροφορία της κατεύθυνσης. Το λευκό χρώμα μπαίνει πάντα από την πλευρά του μονοπατιού.

Τα βέλη υποδεικνύουν αλλαγή κατεύθυνσης και είναι ορατά μόνο από τη μία κατεύθυνση πεζοπορίας.

Η καμπύλη, που τοποθετείται μόνο στο έδαφος, ακολουθεί την καμπύλωση του μονοπατιού και υποδεικνύει αλλαγή κατεύθυνσης. Είναι ορατή και από τις δύο κατευθύνσεις πεζοπορίας. Χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης βέλους.

Το “Χ” υποδεικνύει λανθασμένη πορεία κι είναι πολύ σημαντικό για τους αφηρημένους πεζοπόρους!

Μείνετε συντονισμένοι για να διαβάσετε το επόμενο άρθρο μας για τα υλικά σήμανσης κατεύθυνσης!
2021-11-05T19:51:01+00:00 Πέμπτη, 4 Νοέ 2021|Αρθρογραφία, Εκπαίδευση, Εργασίες σε μονοπάτια|