Σχόλιο επί του νέου νομοσχεδίου για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα (κατατέθηκε στη διαβούλευση του νέου νομοσχεδίου):
“Η Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας” στα πλαίσια της διαβούλευσης του σχεδίου νόμου «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της» τάσσεται ενάντια στο άρθρο 7 παράγραφος 9 το οποίο τερματίζει την λειτουργία της (για το νομοσχέδιο πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο: ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ).

Είναι προφανής και επιθυμητή από κάθε νέο σ’ αυτή τη χώρα η εξαρτημένη και μισθωτή εργασία. Δυστυχώς όμως η ελληνική πραγματικότητα είναι διαφορετική: η μη εξαρτημένη εργασία συνεισφέρει πολλαπλά και αποτελεί ίσως το μοναδικό όπλο των νέων προκειμένου, εργαζόμενοι σε πολλούς και διαφορετικούς τομείς, να εξασφαλίζουν από διαφορετικές πηγές τα προς το ζην και να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις των ελεύθερων επαγγελματιών. Όταν αυτό μπορεί να συμβεί και με συνεταιρισμό ελεύθερων επαγγελματιών στον κοινωνικό χώρο, τότε έχει πολλαπλάσιο αντίκτυπο όχι μόνο στην οικονομία αλλά και στην κοινωνία. Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν έχει ληφθεί υπόψη στο σχέδιο νόμου, το οποίο επιπλέον εναντιώνεται στο παραπάνω σκεπτικό.

Οι Κοιν.Σ.Επ. δεν αποτελούν κατ’ ανάγκη εμπορικά καταστήματα, στα οποία απαιτείται η καθημερινή παρουσία υπαλλήλων. Η Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας” εργάζεται στη φύση της Ελλάδας, στην κατεύθυνση του πεζοπορικού τουρισμού, δεν διαθέτει δηλαδή εμπορικό κατάστημα. Ως εκ τούτου τα όσα το άρθρο 7 παράγραφος 9 πιθανώς προσπαθεί να αντιμετωπίσει, τελικά πλήττουν ανεπανόρθωτα και την Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας”.

Κυρία Υπουργέ, σας παρακαλούμε όπως επανεξετάσετε το άρθρο και σκεφτείτε σοβαρά το αποτέλεσμα που θα έχει η εφαρμογή του σε όλους εμάς τους νέους που προσπαθούμε σε αυτή τη χώρα να επιχειρήσουμε βιώσιμα και με κοινωνικούς όρους.

Προτείνουμε στο νομοσχέδιο να υπάρχει πρόβλεψη για εκείνα τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. που είναι ήδη ελεύθεροι επαγγελματίες, δηλαδή να επιτρέπεται η ανάθεση έργου που αφορά στους τομείς δραστηριότητας της Κοιν.Σ.Επ. σε μέλη της, όχι όμως σε μη μέλη ή τρίτους. Είναι απόλυτα θεμιτή εκ μέρους όλων μας η αντιμετώπιση φαινομένων κατάχρησης του νομικού πλαισίου της κοινωνικής επιχειρηματικότητας από Κοιν.Σ.Επ. αλλά τέτοιου τύπου διατάξεις οδηγούν στην ανεργία και εμάς. Κατ’ άλλα το προτεινόμενο σχέδιο νόμου είναι στη σωστή κατεύθυνση και ρυθμίζει ποικίλα ουσιαστικά θέματα για τις Κοιν.Σ.Επ.

Στην περίπτωση που ΔΕΝ επαναδιατυπωθεί η παράγραφος 9 του άρθρου 7 τότε το παρόν σχέδιο νόμου θέτει τα “Μονοπάτια της Ελλάδας” εκτός του χώρου της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.

Ομόφωνα η Κοιν.Σ.Επ. “Μονοπάτια της Ελλάδας”
ΑΜ: Δ00928