Σε συνέχεια των δύο πιλοτικών σηματοδοτήσεων που κάναμε πέρυσι στις Πρέσπες, ξεκινάμε και πάλι με την έρευνα των μονοπατιών της περιοχής! Σε συνεργασία με την Εταιρία Προστασίας Πρεσπών, ερευνούμε εκ νέου την πανέμορφη αυτή γωνιά της Ελλάδας. Σκοπός μας είναι να βρούμε τις καλύτερες πεζοπορικές και ποδηλατικές διαδρομές ώστε να αναδειχθούν οι σπάνιες ιστορικές και φυσικές ομορφιές των Πρεσπών.