Χθες, Κυριακή 6 Άπριλίου, συμμετείχαμε ως Paths of Greece, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, στο μεγάλο Πικ-νικ που διοργάνωσαν οι Φίλοι της Μέριμνας στην Κάντζα. Τους συγχαίρουμε και φέτος για την εξαιρετική πρωτοβουλία, καθώς και για όλο το σημαντικότατο έργο που κάνουν.