Στα μέσα Μαΐου επισκεφθήκαμε την όμορφη Σαντορίνη για καταγραφές μονοπατιών με GPS. Σε συνεργασία με τον κ. Κώστα Ζαρόκωστα, ο οποίος έχει αναλάβει τις σηματοδοτήσεις των μονοπατιών, καταγράψαμε πολλά χιλιόμετρα διαδρομών, με σκοπό την παραγωγή χάρτη και τον εμπλουτισμό της σήμανσης με αποστάσεις και χρόνους.