Ξεκίνησε η λειτουργία της ιστοσελίδας που κατασκευάσαμε για τα σηματοδοτημένα μονοπάτια της Σίφνου www.sifnostrails.com! Προς το παρόν η σελίδα είναι στα αγγλικά, και θα ακολουθήσουν τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα γερμανικά. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει αναλυτικά και τις 19 διαδρομές, όπου στη σελίδα της κάθε διαδρομής βρίσκεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό, κείμενο περιγραφής, διαδραστικός χάρτης και τεχνικά στοιχεία. Επίσης, για όσους χρήστες διαθέτουν GPS ή Smartphone, δίδεται η δυνατότητα μεταφόρτωσης του ηλεκτρονικού αρχείου της κάθε διαδρομής σε μορφή gpx. Επίσης, το κάθε μονοπάτια συνοδεύεται από μονοσέλιδη ή δισέλιδη εκτυπώσιμη παρουσίαση σε μορφή PDF. Στην ιστοσελίδα παρατίθενται και γενικότερες πληροφορίες για τη διευκόλυνση του ταξιδιού και της μετακίνησης στη Σίφνο, για τον απαιτούμενο εξοπλισμό, κ.ά. Σας προσκαλούμε λοιπόν να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα αλλά και τη Σίφνο, ξεκινώντας από εδώ: www.sifnostrails.com