Μόλις ολοκληρώσαμε το πρώτο βιντεάκι που παρουσιάζει τις εργασίες μας. Θα δείτε εικόνες και βίντεο από τις έρευνες, τις καταγραφές, τη σηματοδότηση, τις ξεναγήσεις και τα εκπαιδευτικά που έχουμε οργανώσει.