Ιδιοκτήτης και Πνευματικά Δικαιώματα

Ο Ιστοχώρος αυτός λειτουργεί υπό την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μονοπάτια της Ελλάδας – Paths of Greece (εφ’εξής Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας) και αποτελεί ιδιοκτησία της. Την Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας διέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Η έδρα της επιχείρησης έχει τα εξής στοιχεία:

Καρνεάδου 34-36, 10676, Αθήνα, Ελλάδα
Email: info[ @ ]pathsofgreece.gr
ΑΦΜ 997218061

Όλο το περιεχόμενο σε αυτόν τον ιστότοπο προστατεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ίσως δεν αναπαράγεται, μεταφέρεται, εμφανίζεται, δημοσιεύεται, ή μεταδίδεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας

Η Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί τους κάτωθι Όρους Χρήσης κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pathsofgreece.gr/terms-of-use

Copyright 2012 Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας – All rights reserved.

Άδεια Χρήσης

Εάν θέλετε να πάρετε άδεια χρήσης του περιεχομένου της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας, παρακαλούμε γράψτε το αίτημά σας και στείλτε μας στο info [@ ] pathsofgreece.gr . Περιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τη μορφή που έχει. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε την ακριβή ιστοδιεύθυνση του περιεχομένου που σας ενδιαφέρει.

Περιορισμοί Ευθύνης

Ο επισκέπτης της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας πεζοπορεί με δική του ευθύνη. Καμία ευθύνη δε φέρει η ιδιοκτησία και η διεύθυνση της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα τυχόν προκύψει στο χρήστη από την υιοθέτηση των συμβουλών, προτροπών και οδηγιών της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας. Καμία ευθύνη δε βαρύνει την Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό, ούτε για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση τους.

Πολιτική Ζεύξεων

Κάθε σελίδα δημοσιευμένη σε αυτόν τον ιστότοπο έχει έναν αριθμό σχετιζόμενων πληροφοριών όπως αναφορά ιστοσελίδων και διαφημίσεων. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει για το περιεχόμενο που σχετίζεται με άλλους ιστότοπους. Όταν καταχωρήσετε μία ζεύξη προς την Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το όνομα Paths of Greece. Καμία χρήση λογοτύπου η εικόνας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια από εμάς.