Ιδιοκτήτης και Πνευματικά Δικαιώματα

H εφαρμογή (App) Hydra Trails λειτουργεί υπό την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Μονοπάτια της Ελλάδας – Paths of Greece (εφ’εξής Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας) και αποτελεί ιδιοκτησία της. Την Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας διέπει η Ελληνική Νομοθεσία. Η έδρα της επιχείρησης έχει τα εξής στοιχεία:

Καρνεάδου 34-36, 10676, Αθήνα, Ελλάδα
Email: info[ @ ]pathsofgreece.gr
ΑΦΜ 997218061

Όλο το περιεχόμενο σε αυτήν την εφαρμογή προστατεύεται από τους Ελληνικούς Νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και ίσως δεν αναπαράγεται, μεταφέρεται, εμφανίζεται, δημοσιεύεται, ή μεταδίδεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας

Η Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί τους κάτωθι Όρους Χρήσης κατά καιρούς χωρίς προειδοποίηση. Θα πρέπει περιοδικά να ελέγχετε τους Όρους Χρήσης για τυχόν αλλαγές, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.pathsofgreece.gr/terms-of-use/Hydra-Trails-terms

Copyright 2019 Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας – All rights reserved.

Άδεια Χρήσης

Εάν θέλετε να πάρετε άδεια χρήσης του περιεχομένου της εφαρμογής  Hydra Trails, παρακαλούμε γράψτε το αίτημά σας και στείλτε μας στο info [@ ] pathsofgreece.gr . Περιγράψτε το περιεχόμενο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τη μορφή που έχει. Παρακαλούμε συμπεριλάβετε την ακριβή ιστοδιεύθυνση του περιεχομένου που σας ενδιαφέρει.

Περιορισμοί Ευθύνης

Ο επισκέπτης της εφαρμογής Κάντε κλικ ή πατήστε εδώ για να εισαγάγετε κείμενο. πεζοπορεί με δική του ευθύνη. Καμία ευθύνη δε φέρει η ιδιοκτησία και η διεύθυνση της Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας για οποιαδήποτε απώλεια, τραυματισμό ή άλλο πρόβλημα τυχόν προκύψει στο χρήστη από την υιοθέτηση των συμβουλών, προτροπών και οδηγιών της εφαρμογής Hydra Trails. Καμία ευθύνη δε βαρύνει την Κοιν.Σ.Επ. Μονοπάτια της Ελλάδας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται σε αυτό, ούτε για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση τους.

Πολιτική Ζεύξεων

Κάθε πληροφορία δημοσιευμένη σε αυτήν την εφαρμογή έχει έναν αριθμό σχετιζόμενων πληροφοριών όπως αναφορά ιστοσελίδων και πιθανώς διαφημίσεων. Καμία ευθύνη δεν υπάρχει για το περιεχόμενο που σχετίζεται με άλλους ιστότοπους. Όταν καταχωρήσετε μία ζεύξη προς την εφαρμογή Hydra Trails, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε το όνομα Hydra Trails. Καμία χρήση λογοτύπου η εικόνας δεν επιτρέπεται χωρίς την προηγούμενη άδεια από εμάς.

Owner and Copyright

This Website is operated by Paths of Greece KOINSEP, a Social Cooperative incorporated under Greek law, with registered office at

Paths of Greece
Karneadou 34-36, 10676, Athens, Greece
Email: info[ @ ]pathsofgreece.gr
VAT EL 997218061

All the materials of this website including the design, the text, the graphics, the images, the videos, the information, their selection and their classification ( The “Website’s Content”) are under the exclusive ownership of Paths of Greece KOINSEP and are protected by the Hellenic Copyright Law. No element from the Website’s Content may be changed reproduced, published, republished, transmitted, collected, displayed, or broadcast without the prior written permission from Paths of Greece KOINSEP.

Copyright 2019 Paths of Greece KOINSEP All rights reserved

License  Permissions

If you want to have a permission to use Paths of Greece KOINSEP materials, please submit a written request to info[ @ ]pathsofgreece.gr. Describe the exact material you wish to use and the nature of its intended use. Please include the web address of the material you’re interested in.

Limited Liability

The visitor of Paths of Greece KOINSEP travels and hikes in his own responsibility. There is no responsibility for the owner and the manager of Paths of Greece KOINSEP for any loss, injury, or other incident caused by accepting the advices, the prompts and the guidance of Paths of Greece KOINSEP. There is no responsibility for Paths of Greece KOINSEP about the products and services presented on this website, nor about any injuries and faults caused by the use of.

Linking Policies

Each page published on the Website has a number of related information like website contents and advertisements. The accuracy, the suitability, the completeness of these websites and of these advertisements have not been analyzed or monitored by us and for this reason there is no responsibility for these websites and for these advertisements accessible from this. The presentation, the content, the websites and the advertisements of thirds parties do not imply the approval, or their promotion by Paths of Greece KOINSEP. When linking to Paths of Greece KOINSEP, please use the name Paths of Greece. Use no logos or images in combination with the name without a prior contact with us.

Privacy Policy

Protecting the security and privacy of your Personal Information is important to Paths of Greece KOINSEP and to the way we conduct our business in compliance with laws on privacy, data protection and data security in the countries in which we maintain Web sites. We hope the policy outlined below will help you understand what information Paths of Greece KOINSEP may collect, how Paths of Greece KOINSEP uses and safeguards that information and with whom we may share it.

Personal Information

Through our Web sites, Paths of Greece KOINSEP will not collect any personally identifiable information about you (e.g., your name, address, telephone number or e-mail address (“Personal Information”)), unless you voluntarily choose to provide it to us (e.g., by registration, email enquiry, survey). If you do not want your Personal Information collected, please do not submit it to us.

When you do provide us with Personal Information, we usually use it to respond to your enquiry, process your order or provide you access to specific account information.

If you choose not to have your Personal Information used to support our customer relationship programmes (especially direct-marketing or market-research), we will respect your choice. We do not (and do not intend to in the future) sell, rent or otherwise market your Personal Information to third parties.

Non-Personal Information Collected Automatically

When you access our Web sites, we may automatically (i.e., not by registration) collect information that is not personally identifiable (e.g., type of Internet browser and computer operating system used; domain name of the Web site from which you came; number of visits, average time spent, pages viewed).